Psychecura

Training

Wij verzorgen trainingen gericht op gesprekstechnieken, methodieken, ziektebeelden, zelfstandigheidsbevordering en het werken in het sociaal domein en in de zorg.

Daarnaast kunnen wij op maat trainingen of trainingspakketten samenstellen en/of ontwikkelen. Neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!

Advies

Wij verzorgen advisering in het sociaal domein met name in de wmo- en jeugdwet. Samen met de opdrachtgever en cliënt brengen wij de zorgbehoefte onafhankelijk in kaart. Hierbij koppelen wij theorie, praktijk en wetgeving met elkaar.

Daarnaast kunnen wij u adviseren bij moeilijke processen (bijvoorbeeld in de samenwerking) of een verandering in methodiek op de werkvloer. Dit kan variëren van het meedenken over de mogelijkheden, uitvoeren van het adviestraject tot het uitvoeren van de uitkomsten vanuit het advies.

Begeleiding

Wij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen die op welke manier ook begeleiding nodig hebben. Wij zijn gespecialiseerd in moeilijk verstaanbaar gedrag en kunnen met verbale en fysieke agressie omgaan.

De naam PsycheCura komt van twee Griekse godinnen af.

Psyche was de Griekse godin van “de ziel”, “het innerlijke” en “gedachten en gevoelens”.  Deze termen motiveren ons in onze dienstverlening.

Cura is de Griekse godin van “de zorg”. Wij bieden onze werkzaamheden met zorg aan u aan. Wij zullen altijd op zoek gaan naar oplossingen om u verder te helpen.

Oftewel, wij werken graag met grote passie en zorg aan onze producten en diensten.

De naam PsycheCura staat daarbij ook voor de ontvanger van onze diensten. Zo veronderstellen wij dat (wetenschappelijk) vakinhoudelijke en praktijkgerichte kennis een stevig fundament biedt voor (jonge) professionals.

Voornamelijk voor jonge professionals die in de zorg aan de slag willen of voor professionals die verdieping zoeken. In onze optiek is een mens immers altijd in ontwikkeling.