Psychecura

Adviestraject:

Met onze partner bieden wij adviestrajecten aan voor de jeugdwet en wmo. Wij kunnen begeleidingsvragen in de thuissituatie onderzoeken. Wij stellen verschillende adviezen op. Hierbij valt te denken aan het maken van een ondersteuningsplan, in kaart brengen van de dagelijkse praktijk, beschrijven van de bovengebruikelijke zorguren, beantwoording van cliënt specifieke vragen.

In deze onderzoeken worden inhoudelijke documentatie gelezen. Daarnaast is er altijd een huisbezoek en worden op een later moment eventuele hulpverleners gesproken. 

Mocht u interesse of een vraag hebben over onze adviestrajecten kunt u ons altijd bellen of ons contactformulier invullen. De adviestrajecten verzorgen wij via onze partner. Wij verzorgen graag het contact met deze partner om tot contact te komen.

Advies in de zorg:

Als er binnen de zorg problemen ontstaan zorgt dit voor problemen bij de cliënten. Zij ervaren de spanningen van anderen vaak heftig en kunnen deze moeilijk onder woorden brengen. Hierdoor kan een cliënt internaliserend en/of externaliserend gedrag laten zien. Daarnaast zorgt een verminderde samenwerking binnen een setting voor een onplezierige werkplek.

Wij kunnen teamcoaching of individuele coaching bieden aan werknemers. Daarnaast begint een goede samenwerking ook bij een duidelijke groepsvisie met duidelijke afspraken die door iedereen gedragen wordt. Wij kunnen dit gehele proces ondersteunen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.