Psychecura

Trainingen

Wij bieden (jonge) professionals verschillende trainingsprogramma’s aan om bekend te worden in de zorgsector of zich hier verder in te ontwikkelen. Deze trainingen zijn gericht op vakinhoudelijke en praktijkgerichte kennis en vaardigheden. Alles wat we aanbieden kan gelijk in de praktijk toegepast worden.

De trainingen kunnen zowel los als ook in pakketten gegeven worden. Bij het combineren van de trainingen zal samen met de klant gekeken worden naar de mogelijkheden en kosten hiervan.

In de trainingen zal zowel inhoud als achtergrondinformatie gegeven worden. Daarnaast is er altijd genoeg ruimte om het geleerde in de praktijk te brengen. Hierdoor zijn de trainingen direct toepasbaar in de praktijk.

Naast de praktische gerichte trainingen geven we ook vakinhoudelijke trainingen. Dit noemen wij de klinische ondersteuning. Hierbij is te denken aan onderwerpen als ontwikkelingspsychologie, psychopathologie (ziektebeelden), doelgroepen en eventuele behandelmethoden.

Professionals nemen zichzelf mee naar de werkplek. Verbaal sterk staan en weten hoe een ander hierop kan reageren is daarom belangrijk. In onze communicatietrainingen gaan we hier verder op in. Hoe kan je doormiddel van je eigen communicatie iemand positief ondersteunen.

De toenemende agressie in de zorg kan een grote impact op een professional hebben. Daarentegen wordt er wel van de professional verwacht dat ze hiermee om kunnen gaan. In onze verbale (preventieve) agressietrainingen hebben wij ook aandacht voor het emotionele aspect van de professional.

Klik gerust op onze trainingen om verdere informatie te krijgen.

Opleidingstrainingen:

Teamtrainingen:

Wij bieden (jonge) professionals verschillende trainingsprogramma’s aan om bekend te worden in de zorgsector. Deze trainingen zijn gericht op vakinhoudelijke en praktijkgerichte kennis en vaardigheden. Alles wat we aanbieden kan gelijk in de praktijk toegepast worden.

Voorbeelden van praktisch gerichte trainingen zijn hoe iemand kan observeren, signaleren, rapporteren, verzorgen, op een juiste manier kan handelen en ondersteunen. Daarnaast bieden we communicatievaardigheden, waaronder de-escalerende en motiverende gesprekstechnieken aan. Deze communicatievaardigheden en gesprekstechnieken kunnen erg belangrijk zijn vanwege de toenemende agressie in de zorg.

De toenemende agressie in de zorg kan een grote impact op een professional hebben. Daarentegen wordt er wel van de professional verwacht dat ze hiermee om kunnen gaan. In onze verbale (preventieve) agressietrainingen hebben wij ook aandacht voor het emotionele aspect van de professional.

Naast de praktische gerichte trainingen geven we ook vakinhoudelijke trainingen. Dit noemen wij de klinische ondersteuning. Hierbij is te denken aan onderwerpen als ontwikkelingspsychologie, psychopathologie (ziektebeelden), doelgroepen en eventuele behandelmethoden.

Merkt u dat uw personeel ergens tegenaan loopt en krijgt u dit niet opgelost? Wij bieden mogelijkheden. Zo bieden wij zeer diverse en uiteenlopende trainingen aan om uw personeel nog beter op de werkvloer te laten functioneren. Hierbij is te denken aan gedragshouding, ontwikkelen van een team gedragen visie en teamsamenwerking.

Training op maat:

Zoekt u een training op maat, Wij komen graag met u in gesprek. Samen zoeken we naar de mogelijkheden en stellen wij een vrijblijvende offerte op.