Psychecura

Opleidingstrainingen

Wij bieden (jonge) professionals verschillende trainingsprogramma’s aan om bekend te worden in de zorgsector. Deze trainingen zijn gericht op vakinhoudelijke en praktijkgerichte kennis en vaardigheden. Alles wat we aanbieden kan gelijk in de praktijk toegepast worden.

Voorbeelden van praktisch gerichte trainingen zijn hoe iemand kan observeren, signaleren, rapporteren, verzorgen, op een juiste manier kan handelen en ondersteunen. Daarnaast bieden we communicatievaardigheden, waaronder de-escalerende en motiverende gesprekstechnieken aan. Deze communicatievaardigheden en gesprekstechnieken kunnen erg belangrijk zijn vanwege de toenemende agressie in de zorg.

De toenemende agressie in de zorg kan een grote impact op een professional hebben. Daarentegen wordt er wel van de professional verwacht dat ze hiermee om kunnen gaan. In onze verbale (preventieve) agressietrainingen hebben wij ook aandacht voor het emotionele aspect van de professional.

Naast de praktische gerichte trainingen geven we ook vakinhoudelijke trainingen. Dit noemen wij de klinische ondersteuning. Hierbij is te denken aan onderwerpen als ontwikkelingspsychologie, psychopathologie (ziektebeelden), doelgroepen en eventuele behandelmethoden.